Kilka słów o naszym projekcie


Jego nazwa to:

Wydanie albumu pt. „Losy różne, miejsce wspólne. W krainie wielu: kultur, języków i… smaków” i stworzenie strony internetowej, promujących obszar LGR „Pojezierze Bytowskie” oraz organizacja koła zainteresowań.

W ramach operacji powstał album prezentujący walory kulturowe dawnego pogranicza - Ziemi Bytowskiej, z uwzględnieniem jej zróżnicowania etnicznego, skomplikowanych losów oraz relacji międzygrupowych, których skutki odczuwalne są także w sferze ekonomicznej (przedsiębiorczość, specyficzna mieszanka postaw innowacyjnych i tradycjonalistycznych).

Książka służy promocji walorów turystycznych, bogactwa historycznego i kulturowego obszaru LGR, a w pewnej mierze także bogactwa przyrodniczego i zróżnicowania krajobrazowego.

Istotnymi elementami towarzyszącymi wydaniu książki była unikatowa wystawa poświęcona wielokulturowości Ziemi Bytowskiej, która odbyła się wiosną 2011 roku w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie, oraz teksty referatów z seminarium towarzyszącego wystawie.

Wystawa cieszyła się dużą popularnością i odbiła się szerokim echem w środowiskach pomorskich.

W zgodnej opinii materiały z tej wystawy winny zostać udostępnione czytelnikom, tym bardziej że w jej przygotowaniu czynnie uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisku kutrowych (mniejszości, grypy regionalne) zamieszkujące Ziemię Bytowską. Autorem scenariusza wystawy i jej opracowania ekspozycyjnego był dr Tomasz Siemiński z Muzeum Zachodniokaszubskiego. On też wykonał dokumentację fotograficzną, która została w książce wykorzystana, podobnie jak i opisy merytoryczne.

Z kolei autorami tekstów zamieszczonych w książce są pracownicy naukowi związani z Uniwersytetem Gdańskim oraz Akademią Pomorską w Słupsku, a także z Muzeum Zachodnio-Kaszubskim w Bytowie i Instytutem Kaszubskim.

Wielokulturowe spotkanie przy stole promujące album i stronę internetową

Drugim elementem towarzyszącym przygotowaniu i wydaniu książki było spotkanie poświęcone wielości smaków Ziemi Bytowskiej, a więc różnorodności tradycji kulinarnych spotykanych na tym terenie. Odbyło się ono 29 czerwca 2012 r. w restauracji Jaś Kowalski.

 

Uczestnicy (ok. 50 osób) mogli posmakować kilku dań (w tym rybnych), przygotowanych według przepisów przedstawicieli różnych kultur (kaszubskiej, ukraińskiej, kresowej, niemieckiej, francuskiej, szwajcarskiej, duńskiej itd.), mieszkających na Ziemi Bytowskiej. W trakcie spotkania każdy przedstawił swoją potrawę. Poszczególne części „okraszone” zostały muzyką zespołu, który prezentował rytmy wielu kultur. Całość została utrwalona na zdjęciach i filmie.

Była to okazja nie tylko do zaprezentowania tradycyjnej kuchni, osób, które zamieszkują na tym terenie, ale także do rozmów i opowieści o ich rodzimych kulturach.

Materiały te znalazły się w drugiej części książki i mają charakter publicystyczny (artykuły, wywiady). Autorami są dziennikarze „Kuriera Bytowskiego”.

Dodatkowo 30 grudnia 2012 r. zostało zorganizowane spotkanie otwarte promujące album i stronę internetową na ok. 70 os.

Autorzy tekstów:

 1. Cezary Obracht-Prondzyński, mieszka w Bytowie, historyk, socjolog, antropolog, prof. na Uniwersytecie Gdańskim, autor kilkunastu książek, kilkudziesięciu artykułów naukowych i wielu tekstów publicystycznych. Współautor albumów o Bytowie i ziemi bytowskiej.
 2. Maciej Hejger, mieszka w Słupsku, historyk, prof. Akademii Pomorskiej, członek Instytutu Kaszubskiego, autor monografii i artykułów naukowych poświęconych mniejszościom narodowym na Pomorzu i na ziemiach zachodnich.
 3. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, mieszka w Gdańsku, germanistka, literaturoznawca, dr, adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim, członek Instytutu Kaszubskiego, współredaktorka międzynarodowej publikacji Śladami żydowskimi po Kaszubach. Przewodnik - Jüdische Spuren in der Kaschubei. Ein Reisehandbuch, Gdańsk-Lübeck 2010.
 4. Janusz Kopydłowski, mieszka w Bytowie, historyk, dyrektor Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego, autor publikacji poświęconych mniejszościom na ziemi bytowskiej.
 5. Kazimierz Rolbiecki, mieszka w Bytowie, fotograf, pracuje w „Kurierze Bytowskim”, współautor albumów o Bytowie, ziemi bytowskiej i Kaszubach.
 6. Witold Wantoch-Rekowski, mieszkaniec Ugoszczy w gminie Studzienice, dziennikarz „Kuriera Bytowskiego”.
 7. Sylwester Pięta z Bytowa, dziennikarz „Kuriera Bytowskiego”

Zawartość i konstrukcja książki:

Cezary Obracht-Prondzyński, Wstęp

Część I: Różnorodność losów - wspólnota miejsc 

 • Cezary Obracht-Prondzyński: Kaszubi a wielokulturowość ziemi bytowskiej
 • Maciej Hejger: Niemcy w Bytowie i okolicy na przestrzeni dziejów
 • Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk: W poszukiwaniu śladów ludności żydowskiej na ziemi bytowskiej
 • Janusz Kopydłowski: W cieniu Akcji „Wisła”. Ukraińcy na ziemi bytowskiej

Część II: Wielokulturowość w garnku, czyli różne kultury, różne smaki

 • Opowieści o kuchni i różnorodnych kulturach obecnych na Ziemi Bytowskiej wzbogacona o konkretne przepisy (ze szczególnym naciskiem na jadłospis rybny, co w przypadku kuchni pomorskiej jest oczywiste i naturalne) i urozmaicona fotografiami potraw i wielokulturowego spotkania przy stole.
 • Autorami tekstów są redaktor Witold Wantoch-Rekowski z Ugoszczy oraz redaktor Sylwester Pięta z Bytowa. Stworzyli zbiór kilkunastu wypowiedzi, wywiadów, mini-reportaży, tekstów publicystycznych o ludziach różnych kultur na Ziemi Bytowskiej współcześnie oraz o różnych tradycjach kulinarnych tu obecnych (kaszubskiej, ukraińskiej, kresowej, niemieckiej, francuskiej, szwajcarskiej, duńskiej itd.)
 • Ponadto w książce wykorzystano ok. 150 fotografii autorstwa Kazimierza Rolbieckiego, dokumentujących wielokulturowość Ziemi Bytowskiej (zarówno w warstwie materialnej - zabytki, miejsca pamięci itd., jak i w warstwie społecznej - wydarzenia, spotkania, imprezy takie jak np. Bytowska Watra, Kaszubska Sobota itp.).

Strona internetowa

Celem powstania strony internetowej jest ułatwienie dostępu do treści zebranych przez badaczy i autorów projektu. Nie oznacza to jednak, że strona internetowa powieli informacje zawarte w książce. Oba źródła w założeniu mają się uzupełniać. Witryna internetowa z jednej strony ma być ciekawym dodatkiem dla osób, które wcześniej sięgnęły po książkę, a z drugiej strony, tych, którzy nie mieli ku temu okazji, zachęcać do przeczytania publikacji.

Nieograniczone możliwości, jakie daje internet, pozwoliły na zamieszczenie na stronie internetowej obszernej relacji zdjęciowej i filmowej np. ze spotkania kulinarnego, rozmów z ludźmi i innych wydarzeń związanych z tematyką publikacji. Strona ma także w lekki, typowy dla internetu sposób, prezentować treści dotyczące zarówno różnorodnych losów osób, które łączy miejsce zamieszkania, jak i „wielokulturowości w garnku”.

Koło zainteresowań dla dzieci i młodzieży w formie Uniwersytetu Dziecięcego

W ramach projektu zorganizowaliśmy także koło zainteresowań dla dzieci i młodzieży w formie Uniwersytetu Dziecięcego. Więcej na jego temat w dziale WARSZTATY

Projekt był realizowany w okresie: marzec 2012 – grudzień 2012 r.

Realizacja powyższych zadań pozwoliła na osiągnięcie zaplanowanego celu operacji, jakim jest promocja obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Bytowskie” w zakresie walorów turystycznych, bogactwa historycznego i kulturowego a także bogactwa przyrodniczego i zróżnicowania krajobrazowego poprzez wydanie albumu i stworzenie strony internetowej oraz podniesienie wiedzy i umiejętności mieszkańców poprzez zorganizowanie koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży w formie Uniwersytetu Dziecięcego.

Cele planowanej operacji są zgodne z Programem Operacyjnym RYBY 2007-2013 „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnych grup rybackich (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

Źródła finansowania projektu

Opisany projekt został sfinansowany ze środków PO RYBY 2007-2013 „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnych grup rybackich (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności, w ramach płatności zaliczkowej w kwocie 98.286,00 zł, co stanowi 85 % wartości przedsięwzięcia, pozostała część kosztów w wysokości 17.345,00 zł, tj. 15 % wartości operacji została sfinansowana ze środków własnych Wnioskodawcy.